Színpadi jelenlét, színpadi mozgás, testtudat, testképzet koncentrációjának fejlesztése Önkéntes jelentkezés – a fórum színházi előadásokat vállaló diákjaink számára hirdettük meg a programot. Gazdagító,gyorsító program: a mozgáskészség célirányos fejlesztésére. Tartalmai elemei az alábbi kreatív-mozgásos tréningsorok: 1. Súlypont mozgatás- helyes légzés és testtartás- állás,ülés,fekvés változatai 2. Járás-és tartásfejlesztés- karakterképzés a járás alkalmazásával 3. Járáskarakterek szituációkban 4. Támaszgyakorlatok: páros és csoportos támaszhelyzetek- közös súlypont kialakítása 5. Futás, ugrás mozdulatainak elemzés és gyakorlása 6. Testhelyzetek dinamikus váltakoztatása: gurulás, fordulás, pörgés, szökkenés 7. A dinamika eszközei: feszítés és lazítás/ gyorsítás és lassítás / fokozatos gyorsulás és lelassulás 8.Mozgás és mozdulatlanság, mozdulat és helyzet váltakozása- szituációs gyakorlatokban mikrocsoportokkal 9. Tér-idő-dinamika mint a mozgásfolyamat eszközei 10. Önálló mozgáskompozíció mímes improvizációval 11. Önálló mozgáskompozíció zenei aláfestéssel – zenei hangulat bemutatása mozgásfolyamatokkal 12. 5 perces mozgásszínházi jelenet kidolgozása váltakozó dinamikával, tudatos testbeszéddel A program eredményes volt, diákjaink a bemutatók során magabiztosan használták testüket, mozgásukban tükrözték a játszott karakterek sajátosságait. Hiteles szerepformálások tették hatékonyabbá a nézői aktivitásra épülő bemutatókat. Mivel a fórum technika folyamatos rugalmasságot követel a játszóktól, fontos volt, hogy végig kezelni tudják testüket, s a testtudatos játék visszasegítse őket a néző által javasolt játékszituációba. Óraszám: 24, diák: 12. Trénerek: Gudricza Csilla és Vargáné Pulai Edina drámapedagógusok