A dráma és színházi nevelés eszközeivel történő személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, az ismeretelsajátítás módszertanának gazdagítása.
1. Tükörképek Beavató Színházi Műhely:

motiváltság játékkedv, késztetés: személyes találkozás, önkéntes jelentkezés alapján
irodalmi tájékozottság csoportos beszélgetés
2. Fórum Színházi Műhely: előre meghirdetett program, a résztvevők önként jelentkeznek, majd drámatechnikákra épülő alapozó szakaszt követően maradnak benn a műhelyben – a válogatás alapja: mozgáskészség, testtudat, improvizációs készség, problémamegoldás, szociális érzékenység
A drámapedagógia módszertanára épülő gazdagító program, melynek elemei: komplex dráma gyakorlatára épülő beavató színházi műhely, valamint a fórum színházi technikára épülő műhelymunka, tanórán kívül.
1. A komplex drámafoglalkozás során az órák élmény-orinetált jellegéből adódóan a résztvevők teljes bevonódásával teszik érhetőbbé az ismeretanyagot. A magyar és az egyetemes drámairodalom legnagyobb klasszikusait dolgozzuk fel képzett drámatanárok segítségével, alkalmanként 2X45 percben. Történelmi témákban alkalmazkodunk a szaktanár által összeállított tételsorhoz, s ahhoz kapcsolódva építünk fel óraterveket. Ebben a drámaformában a tananyagtartalom tudatosítása a valódi megjelenítés, az eljátszáson keresztül történik. Éppen ezért fontos, hogy minden egyes órát pontos tervezés előzzön meg. Előzetes szempontként figyelembe kell venni a következőket:

csoport és célfeladat egybevetése: mire képes a csoport, milyen előzményekkel rendelkezik a tananyaggal kapcsolatosan, mennyire jártas a dramatikus tevékenységi formákban
a játék folyamán a „mintha”-világába utazunk, fontos a távolítás: időben és térben – „olyanok vagyunk most, mintha a klasszikus-kori Athén polgárai lennénk, ez a terem most olyan, mintha egy gyűlés helye volna.” stb.
mindvégig fenntartjuk a lehetőségét annak, hogy a játszók kedvük szerint közreműködjenek, ha úgy tetszik, kiléphetnek majd visszaléphetnek a játékból- fontos azonban, hogy ha egy szerepből kilép valaki, akkor is ajánljunk fel neki egy „megfigyelő” státuszt, hogy ne távolodjon el túlságosan a játszott történettől, s könnyebbé tegyük számára az esetleges visszatérést.
Csoportvezetők:
Gudricza Csilla és Vargáné Pulai Edina drámapedagógusok