A Fórum Színház egy olyan, a nézők bevonására épülő színházi forma, mely sajátos dramaturgiájával képes a műfajt pedagógiai célok szolgálatába állítani. A módszer alapját Augusto Boal, brazil színházi szakember azon elképzelése adja, hogy ha valaki egy fiktív színpadi történet főszereplőjeként ( protagonistájaként) képes megváltoztatni a fikcióban megjelenő saját kilátástalan helyzetét, akkor a való élethez is mintát kap, s kézbe tudja venni sorsának irányítását. Alapfeltétel, hogy a néző játszóvá váljon. A játszóknak pedig rendelkezniük kell a megtartás és a rugalmasság képességével, hiszen Boal módszere szerint a néző az általa meghatározott ponton avatkozhat be a színházi főhős sorsába oly módon, hogy a helyébe lép és úgy folytatja a történetet, ahogyan azt maga kívánja megoldani. Ahhoz, hogy a néző játszóvá válhasson alapszinten el kell sajátítania a színház kifejezőeszközeit.

A tréning:
A Fórum Kör tehát játékba hívja a nézőt, egy négy fázisú tréninggel. Először a mozgáskészség és a testtudat fejlesztése történik, majd következik az állókép-montázs technika, mellyel emberi élethelyzeteket ábrázolnak emberi testekkel. A harmadik szakaszban elkészül egy szimultán-dramaturgia, melyben a nézők és a játszók közös improvizációja, ötlet-börzéje után körvonalazódik egy történet egy adott problémahelyzettel. A problémára közösen keresik a megoldásokat. A negyedik, záró szakaszban a néző a saját problémáit tárja fel, a színészek erre mutatnak megoldásokat- jeleneteket, melyeket a nézők javaslatai alapján újrajátszanak.
A cél az, hogy a krízis-helyzetből kiemeljük a főhőst, egyúttal a nézőt szembesítsük a kilátástalannak tűnő élethelyzet alternatív megoldásaival. Ezáltal cselekvő részévé válik egy színházi történésnek, s megoldást is lát az őt érintő problémára.
Csoportvezető: Vargáné Pulai Edina dráma- és színházpedagógus

Beválogatás:
1.Tükörképek Beavató Színházi Műhely:

motiváltság játékkedv, késztetés: személyes találkozás, önkéntes jelentkezés alapján
irodalmi tájékozottság- csoportos beszélgetés
2. Fórum Színházi Műhely: előre meghirdetett program, a résztvevők önként jelentkeznek, majd drámatechnikákra épülő alapozó szakaszt követően maradnak benn a műhelyben – a válogatás alapja: mozgáskészség, testtudat, improvizációs készség, problémamegoldás, szociális érzékenység
76 óra, 12 diák