14- 23 év közötti fiatalok szakmai építészeti kompetenciáinak fejlesztése, művészeti nevelés

A vizsgálat:

Vizuális készségeket fejlesztő feladatok, érzékenyítés szakmai alapozás ( térbeli ábrázolás, színelmélet, alakábrázolás) – kreativitás fejlesztése ( adott szakmai kompetenciák felhasználásával egyéni ütemezésű kreatív feladatok művészeti kifejezésmód felmérése a társművészetek bevonásával A beválogatás során a három terület 1 hónapig(heti 4 óra) összehangolt, közös tevékenységi formában valósul meg építész-tanár, képzőművész-tanár, drámatanár közreműködésével.

A vizsgálat tárgya:

művészeti önkifejezés szintje, környezetre való érzékenység, kreativitás mérése

Gazdagító program, amely komplex személyiségfejlesztő és a képességeket kibontakoztató feladatot valósít meg, a vizualitás és a drámapedagógia módszertanával.

Témakörök:

Én és a környezetem: környezetábrázolás -személyesség a környezetábrázolásban – rajzkészség, grafikai technikával Az épített világ: építészettörténeti előadások, épületlátogatások – kortörténeti utazás épületábrázolásokkal A szerkezeti szabadkézi rajzok kreatív átírása ( épületszerkezetek, épületek, az épületek környezete ) Kreatív alkotási tevékenység fejlesztése dráma-módok alkalmazásával ( (tanítási dráma, alkalmazott dráma, szakértői dráma- ehhez: Városi Támogatási Program 7273-69/2014. sz. pályázat Épületek térfunkcióinak felismerése, épülettörténeti sajátosságainak beazonosítása Szakmai, művészeti kiállításokon, versenyek, módszertani vásárokon való aktív részvétel A műhely munkáját gazdagította a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával Kecskeméten elinduló “Kulturális örökség tehetségműhely középiskolásoknak” 5 előadásból álló kurzusa, melyen lehetőségük volt bemutatni készülő pályaműveiket. A nagy tetszést arató bemutatót követően meghívást a JPTE EEFK műemlévédelmi tagozatának országos diákkonferenciájára. A program célja, hogy az építős szakmacsoportos diákjainkban kialakítsunk a szakma iránti elkötelezettség mellett művészeti érzékenységet. A szakmai kompetenciákat szerettük volna gazdagítani a művészeti önkifejezés kiteljesítésével, figyelembe véve az egyéni fejlettségi szintet és adottságokat. A művészi önkifejezést támogatja a drámapedagógia módszertana, mely a személyiség nyitottabbá válását segíti elő: bátrabb, tudatosabb és hatékonyabb lesz térbeli-vizuális ábrázolásmódjuk a környező világ visszatükrözésében, értelmezésében. Ezt a célt sikerült megvalósítanunk, mert állandó jelleggel működik művészeti szakkörünk, a Gáspár András Akciócsoport elindul a Kreator Drámapedagógiai Műhely az ArChi-Cad tervező program alkalmazásának alapjai mérnöktanári irányítással JPTE EEFFK- műemlékvédelmi tagozat országos diákkonferencia – bemutatákozási lehetőség 2013. december 20., 2014. március ( dr. Szécsi Gábor meghívása alapján) sikeres a jelenlétünk a város művészeti életében ( HOl-Mi drámamódszer vásár: bemutatkozó csop., együttműködés a Ciróka Bábszínházzal, Fringe Fesztiválnak második éve vagyunk kiállítói, a Kecskeméti Paletta művészeti kiállítás különdíjasai vagyunk, második éve díjazottjai vagyunk a Porta Speciosa Egyesület által szervezett Nemzetközi Építész Diákkonfenciának- 2014. 3.hely, 2015. 2., 3. helyezés) A siker hátterében összehangolt szakmai team-munka áll, valamint iskolánk és az iskola vezetőségének erkölcsi, anyagi támogatása. Továbbtanulási mutatók: a Porta Speciosa versenyben részt vevő diákjaink számára biztosított a továbbtanulás a BME Építőmérnöki ill. Építészmérnöki Karának nappali tagozatára. A tehetségműhelyt vezető tanár ( Papp Géza )szakmai munkája elismeréseként Kecskemét város Tehetség Díját kapta. A program óraszáma: 40/ résztvevők. 37